Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3i —
Aan oüse lieylighe Sauten
Zy alsnu de liaudeu slaen,
En achtense als onnutte planten ,
Die langh gheen mirakel en hebhen ghedaen,
Dns moeten sy nu tc water gaen;
Zy willense ooek wel vieren
En verderen, met roode tabhacrden aen.
Wonder sietmen bedrijven
Yande Geusen menichfout,
Zy willen ons verdrijven
AVt ons cloosters, heerhjck ghebout;
Och, als sy aldus hebben ghebrout,
Waer willen wy dan loopen ?
Spanseren met hoopen int groene wout.
Die ghestichten ende wercken
Van onsen vader, den heylighen helt,
zyn nu, in alle kercken,
Meest altesamen qualiek ghestelt;
Ons misse heeft haer te bedde ghcvelt,
Zy soeckt veel medeeijnen,
Zy wil verdwijnen in ghebreek van ghelt.
Zy zijn in groot benouwen.
Ons aÜaten al inder kist,
Omdatse niet moghen aenschouwen
Het vaghevyer, dat ons seer mist.
Rotten cn muysen hebbent wtghepist;
, Zijn dit niet groote plaghen ,
By vlaghcn bedrijvense sulcken list.
Hoe haest sietmen verkeeren,
In korten tijen, soomen mach sien,
Omdat men ons niet meer wil ecreii,
Stuypen, nyghcn , en buyghen dc knien,
De biechte is doof ghewordcn bydien,
Zij cn kan niet meer ghewelen
Do secreten al van dc lien.
Princelickc vader ghepresen,
Gheresen te Ixoomen groot.
Wilt onsen voorstander weseu .