Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -32 —
Zijn leere gelt meer dan Gods ghebodt.
Met Christus' woort hout hy zijuen spot.
Zijn doen en is niet dan lieghen,
Zijn jongeren gaen gesehoren als een sot.
Om de armen te bedrieghen.
Christus heeft den doodt ghesmaeekt,
Hier wt heeft de paus een craem ghemaeckt.
En aÜaet-brieven gheschreven.
Opdat daer niemant aen en gheraeckt,
Ey moeter veel ghelts om gheven.
Van de misse maeckt hy een offerant,
Hy seyt dat daer onse salicheydt aenhanght,
Is dat niet seer gheloghen? —
Die men doch alle door Christum ontfanght.
Dus heeft hy ons bedroghen.
Ja, Christus waere noch vermaledijt.
Hadden hem de missen niet bevrijt;
Want, als sy haer canon lesen,
Soo bidden sy deu vader altijt.
Zijnen soon ghenadich te wesen.
Christum heeft hy ooek vast gheleydt,
In ysere sloten, alsoo men seydt;
Alsmen hem ghelt gheeft bij hoopen,
Soo moet Christus dan zijn bercyt.
Om de zielen te laten loopen.
Hy heefter ghemaeckt dat vaghevuer,
Daeriune set hy de zielen puer,
Alsmen hem gheldt wil toegheven;
Dus heeft hy dc-heele werelt schier
Met valscheydt inghecreghen.
Hy zeyt: Godt lieeft ghemaeckt d' oorbiecht,
Daer hy doch valschelijck aen liecht,
Hy heeftse selfs ghevonden,
Waer hy den menschen door bedrieeht.
Om gheldt vergheeft hy haere sonden.
Hemselven heeft hy daertoe verknocht.
En menighe vrou ter schänden ghebroeht.
Als sy elaeghden hacre ghebrcken: