Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Dc Aiitikrist.
Nu hcfFen wy ccn nieuw Ecdt acn,
Vanden Antichrist wilt dit verstaen,
liet sal hem nu openbaeren.
Den rechten gheest zijns monts verstaen.
Dat sal ick u verclaeren.
Een oprecht guyt is haeren nacm,
Die altijdt teghen de waerheydt staen.
Met woorden en met wercken;
Dat hceft den paus soo langhe ghedaen,
Alsoomen nu mach mercken.
Christus ghinck predicken alle daghen,
Hy en reedt op rossen noch op waghen; —
Den paus hceft soe heylighe voeten.
Die acrde is hem niet weerdich te draghen.
Alle keysers zijn voeten kussen moeten.
Christus, die leefde in groot verdriet,
Alsoo veel eyghens en hadde hy niet,
Daer zijn hooft op rusten mochte,
Sinte Pieter hy selver vissen hiet.
Doe hy den cijns-penninck brochte; —
Hierteghen nu is den paus soo rijck,
Men vint ter wereldt nict zijns ghelijck,
Van steden ende van sloten,
Dat heeft hy vercreghen al met practijck,
Maer theeft Godt eens verdroten.
Siet aen Christum, Gods levende Soon,
Hy heeft ghedraghen een doornen-croon,
Men mocht uiet by hem gheraken.
Want hy den berch is opghevloon.
Doemen hem coninck wilde maken; —
De paus hem-selven heeft ghestelt
Boven alle eoninghen, met ghewelt,
Hy draecht dry croonen van gouden,
Veel christen-bloets stort hy int velt.
Dat moet men voor heylicheyt houden;