Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -30 —
Adieu oock nu de roomsclie kcrck.
Adieu oock nu ons lieerlick werck,
Adieu ons renten en eleynodyen.
Die Christnen vallen ons te sterck,
Godt comt ons nu castyen.
Och, vrienden! laet ons, groot en cleyn,
Godt bidden met vyericheyt reyn.
Dat hy de Christnen wil versterckcn,
Dat sy met vreden, alleghemeyn ,
Oprechten moghen Gods kereken.
Niet met haet ofte oock met twist.
Ofte met zweert, oft eenighe list,
Vrienden laet daer voor schromen,
Ghelijckt in Vranckrijck heeft ghewist,
Eert daer soo verre is comen.
Dan met vrede ende accoort.
Alle twist te schouwen voort,
Nu naer Gods wille te leven,
Hy heeft ons nu zijn godtlijck woort
Seer rijckelijck ghegheven.
Godt gheve den Christnen oock voorspoet,
End alle prinsen oock seer goet.
Die Gods woort willen beschermen,
Dat sy oock moghen, met ootmoet,
Helpen den noot der armen.
Nu laet ons doch, minst ende meest,
Tot deuchden spoeden onbevreest.
Pijnt u om goedt te doene.
Want dat Babyldtiische beest
Is nu al wt 'tsaysoene.
Oorloff, ghy Christnen onvertsaecht,
Voor Gods woort u lijfF en leven waecht.
Wilt dronckei^chap nu mijden,
End alle twist discoort verjaecht.
Wilt met Gods woort verblijden.