Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
IPlaccaet willeu sy iiiet ghedoogheii,
Maer om te beschermen 't ounoosel bloedt,
Daernae ist dat sy pooghcn.
Dc inquisicy ende 't placcaet,
Die quam al wt den spaenschen raet,
De bisschop haddet ontboden,
ïcr eeren den gheestelijcken staet,
Dit docht den Christnen niet van uoodcn.
Dc papen dochten op dat termijn.
Alle dinck sal nu ghewonnen ziju,
Wy sullen nu weder lloreeren, ,
dluquisicy eu 't placcaet seer fijn
Zal ons doen domiuesren.
Dc Clnistenen, die verhoorden das.
Om 't ghelooff sy accordeerden ras,
Zy sloten oock, souder verdrieten
Dc officieren al op dat pas,
Gliecn bloedt meer te verghieten.
Ten was niet wel der papen danck,
Zy creghen neusen een elle lanck:
In wat moeyte hebben wy ons ghesteken!
Teghen de Christenen vallen wy te eranck,
Het Lmdt moet zijn gheweken.
Hadden wy het volck ghelaten met vree,
Dat ons doch niet met al misdee,
tWelck wy nu seere beclaghcn,
Waut sy zijn iu alle landen ree.
Om ons al te verjaghen.
Onse valscheyt wordt nu heel entdeckt,
Eenen slapeuden hout hebben wy ghewcekt,
Hadden wy dit te voren gaen dincken,
Ende ons nerghens in ghestreckt,
Dan met ousen wijn te gaen drincken.
Eylacen, 'tis nu veel te laet,
tGhemeyne volck rieckt nu 'tghebraet,
Zy en willen nae ons niet hooren.
Adieu den paus met alle ziju staet,
tis met ons gantseh verloren.