Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 28
Als slaven siiel^ wou liyse fel
Met d'mquisicy doen gliequel^
tWas tijt hem houden buyten.
Hier viel voor 't pausdom groot ahup,
Claris noch nonne en blcefer thuys,
Oock monick, canoniek en wou eonfuys
Voor 't paus glielooff niet bangheu,
Eick is ghewent wt zijn convent;
Deu Graef-bekent met Bartellent ^
Wouden nemen die papen blent,
In haer selfs strick, ghevanghen.
Ghy papen, u valt opten kop
Den steen, vau u ghcworpen op,
Men hangt u vrylick by dea krop,
U en baet cruyt nocJi salvc;
Want vive Ie Geus! is nu de leus,
Bercht uwen neus, 'theel aeuschijn prcus,
tVoorsitten is ghedaen pompeus; —
Gaet klaghet vry duc dAlve.
U quispel, u wafer wordt niet begeert^
II oly oock acn u lampen smeert.
Blijft vry al tliuys met uweu weert
In die halve maene;
"Want tvolck propijs ist worden wjjs.
Dat al u spijs is groot a%rijs;
Dus schrijft altsaem voor een devi/s:
Wech vuyl paep, ruymt de baeueJ
1 De graaf van Lumey, ea Barthold Entcns van McntiieJa, Je hC'
kende stoute cu woesJe Watergeus.
II.
Aenhoort, ghy menschen seer vaiJiant,
Ecn nieu liedt sal iek u singhen, want
Al van den Christenen allen.
Die verstroyt zijn in alle Jandt,
Meu gaet daer veel aff kallen.
De Christenen zijn soo uel ghcinoetj
De inquisicy, al nietter s])oet,