Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -27 —
Mijnheer de prins, een vromer heit.
Quam by Maestrieht met groot ghewelt,
Om slaen duc dAÜ', die bloot iut velt
Hem schaudich had begraven;
Hy vreesde seer dees vromen heer i,
Die doen d' afkeer nam veel te meer,
Door Brabant, Vranckrijck, want met ccr
Wou hy ziju vyant straven.
Dc krijch was wt, elck paep sprong locht,
Duc dAlf heeft Ilucx. zijn loon ghesocht,
Hy eyschte meer dan tvolck vermocht,
Paep had hem tot^hescln-even
Het thiende deel van elck juweel,
tWert al crackeel, tlant socht appeel,
In thien jaer creech hy 't restken heel,
Hadden zij 't willen gheven.
Maer lant en luyden wierden gram,
Zy riepen den prins, diet haest vernam.
Om hulp , die weer geweldich quam
Deu lande assistecren,
In Henegou, als crijchsman bou.
Voor tlant ghetrou hy vechten wou,
Duc dAlf dorst noyt voor zijn aanschou
Met macht hem rencontreercn.
Maer met vcrraet is hy te sterck,
De firanssche moort was wel zijn werck 2 ,
Zy meenden alsoo, int Brabants perck,
Die edel prince t' omringhen ,
tFrans volck planteyt, hem tocgheseyt.
Was neergheleyt, doe bleeck wcl 't feit,
tEn docht de prius daer niet gebeyt.
God wout oock niet ghehinghen.
Na Hollant hy trock , zijn was den Briel,
Vlissingh, ter Veer hem oock toeviel,
Opdat elck stadt haer goet belüel,
Haer rechten en statuyten,
Zy kenden wel duc diVlfs opstel,
leu2 Op beide deze puiiteu is dc dtchlsr , als bckciid s, rat«.