Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -26 —
>
Wou sulcks keeren. als cardinael.
Ontboot duc dAlve, 's paus vassael,
Wevers waren zijn Elen,
Oni 't lant ydoon te maken schoon,
Des conincx croon waer zijnen loon.
Want moordery was hy ghcwoon ,
Ja, rooven ende stelen.
tSint Truyen ende te Willebroeek ,
Vergaerden veel lautsheeren cloeck ,
Zy wisten wt des paeps versoeck,
Datmen hen woud'^verjaghen;
„ tWert onghemack", doe Egmont sprack ;
tVerbondt dat brack, de prins vertrack,
tGhemcya volck was doe veel te zwack
De Spaengiaerts wech te slagen.
De papen songhen: gloria laus ,
Ter eeren die hulp al vauden paus,
dAlbaneu deden tvolck veel raus ,
tSpel biet hun al ghewonneu ;
;Men sochter tgoet, men stortcr bloet.
Het paiis-ghebroet creecli eenen moet,
A^'ecl duysent meusclieu, metier s\ïoet,
Vluchten wecli soo zy können.
Zy vinghen cn dooden den Egmont,
Den graef van Hoorn in éender stout,
Ooek veerthien eedlen vant verbout,
Ghevauckelijck behouwen,
Uiemen oock sach geven den slach,
Met groot gheclach op eenen dach;
Den bloetract dit gedeuckeu mach,
tWert hun noch wel vergouwen.
Sy maecten weer uieu goden fris ,
Koster, bagync, elck luyde mis ,
Veel liuychclaers hielpen ghewis
clAltaren weer oprichten,
tVaghevyer heet wert weer verhrecl,
Voor 't zieleu-lcct vonimen bereet
Zielmis, pardon, als paus bcscheei,
Men gal' weer ghelt vun biclikn.