Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -25 —
Gekloet wit, zwart, grau, als een gaus,
Met eapproeus souder belieu
Zy deeken 't hooft, haer kruyneu groot;
Want kaes en broot is op, tis noot,
Zy vluchten wech, reyekt hun de poot,
Öegget: Adieu, metghcsellen.
Haer craem geehiert met goden schoon,
Van gout, silver, ghestelt ten thoon,
Veel offerghelts was haren loon,
Men saehse vry hoerceren;
Veel vorsten, hoort, dronekeix versmoort,
Haer zielen voort werden vermoort.
Hierom is God op hun verstoort.
En wiltse ruineercu.
Monick, prior, abt, en broer Lt)llacrt,
tConeili van Trenten heeft noyt verklaert.
Dat ghy sout laten wassen den baert,
Maer yedereen bedwinghen
Tot hout en steen, het volck ghemeen,
M^ie niet onreen u goykcns kleen
En eerde boven God alleen.
Die soudy doen ombriughen.
Den adeldom van Nederlant
Wou meer gheen Clu-istens licbben ghebrant,
tPlaccaet moest wech, dit was 'tverstant.
Zou H volck paeyslick leven;
Madamme loos dit ooek verkoos,
Onvast altoos was haren voos,
Zy wilde, met die papen boes,
Dc Christenen hebben verdreven.
Men preeete Gods woort suyvcr en klacr,
dAJfgoden vielen vanden allaer,
tDrcucken, moorden, was gheen ghevaer,
Eick mocht leven int zijne;
Maer 't pacps ghesanck golt loon noch danck,
Want hen ontfanek, die was seer eranck,
tVolck was los wt haer bedwanck,
Dit dede hen groote pijne.
De Paus, Grauvclle principael