Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— —
Ick duchte het vel wert my noch afgepluckt!
Wy geesteheken Verliesen al oorcn en ueuseu,
Ons vette kaken en sullen niet meer bleusen.
Dit doet ghy, o Spaengiaerts, boose generatie!
Wy, die ghcrust waren als reusen,
Comen eylacen! in grooter desolatie,
Daerom, och ghy geestelicke, hebdy so veel statie.
Al moet ghy Verliesen den besten buyt,
Roept: vive Ie Geus! en de Spaeugiaerts wt!
Princelicke heeren van Brugge, niet om verelen.
So wy niet en spelen dc Spangiaerts ♦wter stadt.
Ba, zijt dat seker, men sal ons alle kelen;
De kinders gecken met ons, hoe can ickt helen?
Dat wy soo betoovert zijn geweest, en so madt,
Meenende dat den tienden penninck, sulck eenen schat,
tLant soude eonsenteeren sondcr oproer groot,
Voorwaer tis de bede daer Midas om badt,
Daerdoor hy hem selven bracht inde dood.
Des rade ick voor tbeste in desen noot.
Tot welvaert des lant^, voor een beslu^.
Roept: vive Ie Geus! en die Spaengiaerts wt!
Val Babylons«
I.
Hoort paus, ghy grooten Antichrist,
U heische englielen vol van twist,
Zy roepen sterck: vive papist!
Maer tmacli haer al uiet baten;
Want u rijck al crijcht eenen val,
tVoIck maeckt gheschal, groot endo smal,
En noemen u papen sot en mal.
De kinders vander strateu.
Ghy nonnen, bagijnen , maeckt ceneu dans ,
Neempt oorloff acn u hcylighe mans,