Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
If
— 2-2 —
Krijchslicn, wilt u oprusten.
In God bestact u cracht,
Strijt ridderlijo met lusten.
Op storm, slacht, ende wacht.
Voor Gods woort en lants rechten.
Met een verbonden schilt.
Den solt der vromer lantskncchtcn
Ghylien ontfanghen suit.
Wilt zweert noch spiesse sparen;
Zo Babel heeft gedaen
Over Gods trou dienaren,
Laet haer den loon ontfaen;
Den vooglen wilt maeltijt cokeu
Al vander hoeren vleysc'h,
tBloet sal worden gewroken
Nae der schrifturen cisch.
Prinslijcken Godt ghepresen,
U volck victory gheeft.
Dat haer werde bewesen,
Dat ghy regeert en leeft;
Want sy na u woort hakeu.
Met harten seer benout.
Tot dat ghy in alle saken.
Den lof en prijs behout.
II.
(^ie I. bl. 378, cmnt.)
Wilt u nu ras ontlasten daeromme.
Den paus te ziju subject, al hout hy u suspect,
Hy soeckt niet dan der zielen verdomme.
En 't lichaem hy perfect tot alle boosheyt trect.
Daerom wilt hem nu helpen raseeren.
Want gy siet hoe Gud werct, die der vorsten hantsterekt.
Om d' affgodische natie tc ruinecren,
Alsoomen nu aenmerct, ist nu niet wel gcklerckt?
Waer wil den Alff nu henfin draven ?
Papou Spaengiacrt, met al haer volc vermaert ?