Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -18 —
My te bestrijden, ende gantseh tc verslinden.
En mijnen God, den paus, met gantschcr macht.
Zij spreken: laet ons werpen vanden hals
Den thienden pennink, met al haer bezwaren,
Duc dAlves commissy, want sy is vals.
En willen my voor vyant gaen verclarcn,
Met al mijn Spaengiaerden hooch ghepresen,
Willen my gantschelijck te land* wt slaen;
Den paus willen sy niet ghehoorsacm wesen,
Noch dienen Melis in de halve macn.
Maer ick sal noch dapper comen te velt.
Om haer te dwinghen dat sy mijn bedt eeren,
Dat tAntwerpen opt casteel is ghestelt,
Daeraen sy mijn commissy sullen leeren;
Maer sy comcn tsamen met groote hoopen,
Daer voor ick my niet eenmael had ontset.
Den tienden pcnninck sal ick dier becoopen.
En dat ick den adel heb gantseh verplet.
En ben ick niet Stadthouder, toebercyt
Van mijnen coninek , en d' inquisicy mede ?
En heeft die paus my niet claer toegeseyt.
Dat ick het land besitten sal in vrede? —
Maer sal ick dus mijn loon van haer verwachten?
Dat ick haer alder beudel ben geweest,
Datmen my sonder hulpe laet versmachten?
Is dit het loon van dat ghekrooude beest?
Princelijcke catholijckeu, vaillant,
Raept, schraept u geit, en wilt my bystant seriden.
Want Verliesen wy nu dat Nederlandt,
In Vranckrijck sal onse rijck ganschlijck enden,
In Spaengiën salt oock niet al te lang dueren,
Italiën heeft die paus aengehest.
De Duytschen willen zijn Byekorf noch schueren,
Wy moghen smgiien: Ite mis&a est