Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -17 —
Ilierom, o Godt! U moghentlieyt
Wordt ons vertoont in een Iflaerlieydt,
Voor alder mensclien ooghen;
Ghelovet zijt ghy t'alder stont.
Dat wy n, reyu wt tshartsen gront.
Loven en prijsen moglien :
Ghy zijt alleyn victorieus,
Waghen noch ros cn helpt den Geus,
Noch kan niet wt gaen rechten,
Maer ghy hebt ons vyandt seer snel
Ghestouwct, als den Pharo fel,
Die niet dan moord en plechten.
Prinee, dit is ons aenghedicnt
Van eenen goeden vromen vrient,
Vandcn graeiT afTghesonden,
Acn zijn broeder Oraengiën fier,
Die al vertrockcu is van hier.
En was hier niet ghebonden;
Neemt dit doch op in danckbaerheyt,
Hierin hebt ghy nu al 'tbcscheydt.
En gaet het overlcgghen :
De Heer heeft 'trat al omghewent,
Hy treedt met ons nu inde tent.
Meer kan iek u niet segghen.
Alva's tweede boetpsalm.
Waerom rasen die Geusen met hoochmoet?
Waerom comen sy inden Briel te samen?
Wat ist datmen te Vlissingen nu doet.
En tEnchuysen •, om my te gaen beschamen ?
Met coniugen 2 sy hen eonden verbinden,
Vorsten, die ooc daer toe zijn bedacht
1 Eiilihuizen was 10 Juny Geus geworden.
2 Frankrijk en Engeland namelijk.
XL 2