Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IG —
Quamen daer aenspringhen eerteyn,
Met een haeeken-sehut achter; i
Zy reden, met vliegliende macht,
AI naer de stadt, neemt hierop acht,
Om t* ontsetten den waehter;
Ghevloghen zijn sij door en weer,
Wat seltsaem wonder ghalf de Heer!
Het raedthuys zij aenvinghen,
En stelden haer in een slachoort,
En moehtent hebben al vermoort,
Maer ginghen hun bedwinghen.
Gods wonderwerck wordt liier verklaert.
Door d' edel grave wel vermaert,
Met veertieh ruyters vloghen,
Sy renden soo de straete door,
Dat niemant dorste eomen voor.
Want zy waeren bedroghen;
]\Ien vandt aldaer den Alf zijn schat,
Zijn leyren schuyten 2, ist niet wat?
Ziju brugghen ooek daer neven;
Ooek Noircarmens vergadert glielt
Wierde daer ooek, al onghetelt.
Den ruyters omghegheven.
De bissehops staven, mijters mee,
Vantmcn aldaer ooek ontrent ree,
Melis' huyscn ^ by hoopen,
Wt goudt cn silver we ghemaeckt,
Ivelcken, en pullen wel gheraeckt,
Dacr sachmen papen loopen,
A reken van goudt ende silver fray.
Zijn daer ghebracht ^ al inden May,
Met cruyeifixen mede,
En Mariens-bcclden meer, met
Anderen ooek aldaer int net,
Van silver groot en breede.
1 Achter ieder ruiter zette zich namelijk een voetknecht te paard.
2 Alva's ponton-trein, waarover men verg. Bosscha's Nedevl. Helden-
daden te land, I. 160. 3 Hosty-kastjens.
4 Uit alle omliggende plaatsen had men de kerkelijke kostbaarheden
naar Bergen in TCÜigheid gebracht.