Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -15 —
Kennis hebbende, reedt hy an.
Wel toegherust met zwaeideu.
Graelf Lodewijek, kloeek int verstand!,
Een wysen vorst, end oock vaillant.
Quam daerin met zijn knapen;
Dc Straeten heeft hy soo beset,
Niemant eu heeft daer op ghelet,
Soo dat hy haer ginck drapen,
Rennende door de gantsche stadt.
End wie buyten der deure tradt.
Een loot ghinck hy haer gheven;
Vryheydt, riep hy, is u ghegunst.
Was dat niet eon aerdighe kunst.
Van sulcken vorst bedreven? —
Van vier uren, jae vijlf, end meer.
Van ses en seven, hoort dees leer.
Rende hy door de Straeten;
„Dc prince van Oraengiën-bout,
Met een ghedruys soo coemt hy stout".
Riep hy, „coemt u te baeten;
Vryheydt, vryheydt sal met u zijn,
Ghy wordt verlost op dit termijn,
Den tliienden pennick klachtich
Wil hy affkeeren nu ter tijt.
End u bevryden iu dit krijt.
Van 's Conincks weghen machtich."
Dat maeckten een soo groot gheschal.
Recht olF daer was een groot ghetal
Van ruyters ende paerden,
Wie zijn deur op deed' off ghelas,
Daer schoten sy een loot iu ras,
Soo dat sy haer vervaerden;
Vyff uren langh reden sy seer,
(iheen ontset en quam daer noch meer.
Den graeff die ghingh wt rijden,
Naer 't bosch, daer zy waeren verdwaclt,
Graeff Lod'wyck keerden onghcfaelt,
Om d'ander te verblijden.
Vijlf hondert ruyters, jent en reyn,