Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -13 —
'tGhemecnte en beyde niet langbe,
'Zy namen don eapiteyn ghevanghen,
Maer die soldaten, eleyn en groot,
Schoten zy met kruyt en loot
Die eapiteyn, met moede fier,
Spraek tot die ghesellen fijn:
Laet ons doch niet treuren liicr,
Maer liever vrolieken zijn;
Hy clam averecht opter leeren,
Hy riep: isser gheen gracy, Heeren?
Hier is gracie op dit pas.
Als voor onse Graven^ was.
1 Egmont on Hoorne
Bergen verrast.
(24 Mei.)
[„Twaalf personen, zich aldaar voor Wijnkoopers uitge-
geven hebbende, hadden onder voorwendsel van hunne
wijnen, voor zonnen-opgang, te moeten vervoeren om de-
zelve koel tc houden, dc poort bij nacht doen openen,
toen de wagt omgcbragt, en graaf Lodewijk (van Nassau)
binnen gelaten." (Wageuaar, VL bl. 36.). Dc hoofdbe-
leider van den wclgclukten aanslag was een schilder, Ant
Olivier *, die zich ook later nog onderscheidde, eu den
7den Mei 1573, bij Amsterdam, sneuvelde.]
Comt, al gy Geuskens hier omtrent.
En laet ons singen pertinent.
En met vreugt jubileren.
Van Bergh' in Heuegouwe, lioort.
Singen wy nu met blij aeeoort,
Om vreugde te vermeeren:
Twaelff hoofiinghen, eoopmanschc wijs,
1 Zie Mendo^a (Co//wi, pag, 120) eu Gachard (Corr, de Phil.21
II. p. 260, 280, 356.)