Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -12 —
t
Fachcco gehangen.
(29 April.)
[Hernando Pacheco, hopman der spaansche voetknechten-
te Deventer, was door Alva ter verkenning naar Zeeland ge-
zonden. Hij werd in Vlissingen (8 Apr.) gevangen genomen, en
opgehangen; volgens den hertog om hem te straffen voor den
dood van eenigc wederdoopers, die hij op gcnes bevel in De-
venter had doen verbranden. {Corr.de Ph. II. IL p. 257).]
Hoort toe, ghy mannen ende wyven,
Vaet den ghcest na mijn verstaut;
Desen druck soumen niet connen besclu-yven,
Dicmen nu siet in Nederlant;
Daer en mach nerghens gheen goet passeren,
tSy tc Vlissinghen of ter Veren,
Dat heeft den tienden pcnninck ghedaen,
Datmer soo vele siet spelen gaen.
Ghcestelick ende wereltlick saen,
Als sy dit hebben vernomen,
Zijn dacrom te hovc ghegaen
En wederghestaen als vromen;
Al wat zy seyden, hy zweech al stil,
Hy seyde: ick sal hebben mijnen wil.
Den tienden pcnninck sal wesen mijn,
Soo daer een God in hemel sal zijn.
Och broeders, wilt doch wel overdencken:
tGhebeurde op eenen paeschdach,
Datmen Vlissingen sou beschencken
Met een paeschlam, dat niemant en mach;
tWas een paesclilam van grooter moorden,
tWaren al basten van kempen-koorden.
Om te gaen rechten d'overicheyt saen,
tGhemeente en had uiet vry gegaen.
Maer als de burghers dat vernamen,
Hoe men ghcmeent en d'overheytsampt,
Woude ombrenghen al te samen
En helpen die borghers van kant, —