Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -10 —
Noord te Botterdam.
(9 AprU.)
[„ De graaf (Bossu) kwam met de burgers overeen, dat zij
de (troepen) door de stad zouden laten trekken , bij 25 man ,
met doove lonten; om dat ten uitvoer te brengen werd een smid,
die hopman der oproerlingen was, met vele soldaten gesteld
om de poort, waar de voetknechten voor stonden, te openen.
De Spanjaarts hielden hunne brandende lonten verborgen,
en daar het den smid voorkwam dat er meer dau de 25
soldaten binnen kwamen, zocht lüj de poort te sluiten; dan
de graaf van Bossu zijn degen trekkende, dreef hem dien
door 't lijf, zoodat hij er op dood bleef, eu maakte het
daardoor den soldaten gemakkelijk de poort te bemachti-
gen, en dc stad binnen te trekken." (Mendo9a, Comment.
p. 1G3).]
O broeders lioort een claechelijcke sanghe.
Een wreede moort, geschiet nu seer onlange,
In Hollant schoon, te Kotterdam bedreven,
Waer menieh persoon onnoosel liet het leven;
Den neghenden April,
Hoord' men een groot ghescliil,
sMorghens ontrent ses uren,
Al vande Spaengiaerts wreet.
Die weleke daer, seer heet,
Veel borghers ghinghen verscheuren.
Bossu, den heer, woude daer binnen wesen.
Tot zijn vermeer, om de Spaengiaerts mispresen,
tEoriercn daer wou den burger niet lyden,
dWelck hy nam zwaer, weynich tot haer verblijden;
Hy maeckte een verbont,
Alsoo, dat hy terstondt
Met zijn volck sou door trekken;
De borghers , seer verdooft,
Die hebben hem ghclooft.
Zijn valscheydt ginck ontdecken.