Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -5 —
Twee kisten met glielde groot.
En speeery zy daer wt voerden.
Op eenen dynexdaeh traden aent lant
Al die soldaten en capiteynen,
Daer sach men menighen fraeyen quant;.,
Wt den Briel zy schoten te hant,
Sy meendcnsc tc keeren, want
Met vliegende vaendels zy aenquameu.
Met eenen trompet al sonder ghetreiu*,.
Sach men Torion gaen terden *,
Ende hy quam ten Briele veur,
lly seyde: open doet de deur —
Want alle u vesten eude muer
Cont ghy voor ons niet horden —
Van weghen den hoochghehoren heer
Van Oraengiën ghepresen. —
Hy ghalT heui' beraet een ure oft meer,
Zy en ghaven gheen antwoort weer,
Lume, die haesten hem seer.
Met zijn troepen wtghelcsen.
Twee tonnen, vol met hoscruyt ghelaen.
Voor die poort ghinck men leggheu,
Die sach inen hen daer steken aen.
Die poorte branden saen,
Goedtwillich dc borghers opdacu.
D'ander poort, sonder weersegghen.
Als men schreef twceutseveutieh jaer.
Den eersten Aprilis tot desen,
Soo naemen sy in, en dat is waer.
Den Briel al sonder vaer;
Terstont gliinghense maken klaer
Melis' 2 Tempel ghepresen.
Ghelijck men leest in Samuel,
Door d'arckc zyn ghebrokeu
Al die alfgodeu alsoo snel,
I De eerste opeischiug gescliiedde door den veerman Jan Pielersz.
Koppelslok met Treslongs zegelring naar de .«tad gcxoaden; tocti er na,
deu geste Iden tijd vau beraad geen and woord kwam, tiokkcn de Geuzen
er tegen op, 2 Zie I, bladz. 295.