Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -3 —
En comen alghemeyn.
Om den Vos te vcrdrijveu,
Tc smijten deu Wolf doot,
Eu noch comen sy stijven.
Met eene gansche vloot;
Ku is deu Vos in grooter noot.
Het is doch eene wijsc.
Dat elck heeft zijne beurt.
Als d'een daelt moet d'ander rijsen,
Na blijsehap comt lijden veurt,
Na lijden en bitter tranen ,
Comt blijsehap sonder getal;
Elck, die moet ontfaöu
Loon na zijn wercken al,
Eer dat eynde comcn saL
Prinee der creatuercn,
Exempel op dit termijn:
Een yegelijc moet besuercu
Na blijsehap groote pijn;
Die daer sat in weeldca.
Met vreuchden oiigciaclt,
tWas droefheydt dat hy teelden.
Als hij ziju vrueht rnhaclt.
Dat wort hem al bctaelt
Den Briel.
[„Als nu dcse commotie vau dea penning was gc-
ducrcnde, cudc het volck in Brabant eu Ylaeudereu seer
oprocrich sijude, zoo begostcu die vau liollaui eude Zee-
lant oock wakende te wordeu; soo hebbeu de ballingen,
die wten lande waren, gearbeyt om weder iu 't laut le
comcn, dewijl dat dc iuwoeuers vau de Nederlaudcu oock
begosteu teghen deu Tyran op te staeu. — De eerste in-
vasie ofte inval gescliiede te Briel iu Hollant, vau deu
grave van der Marcke, Here van Lumcy, dieweleke ou-
^bedaclit wt Engelaut gecomeuis, eude heeft ouversieus dc