Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— XX —
T\V£EDEN BUNDEL.
De Heer C. "VV. Bruinvis te Alkmaar heeft de vriende-
lijkheid mij te berichten, dat een onder hem berustend
Afschrift van het vierde der liederen op het beleg van
Alitmaar (blz. 57) het volgende tot opschrift voert:
Een nieu liedt van H Beleg, wel naeu ende swaer.
Der welgebouwde stadt van Alcmaer,
Hoe ze door Gods hulp behielt de vietori,
Ons burgers tot een eeuwige memori.
Wij zijn hem erkentelijk voor zijne voorkomende mede-
deeling, en nemen tevens gaarne deze gelegenheid waar,
hem zoowel als andere belangstellende lezers dezer Geschied-
zangen uit te noodigen, om wat zij verder daartoe betrek-
kelijk belaugrijks mochten hebben mee te deelen, ons niet
te willen onthouden, zullende wij niet verzuimen daar, bij
ccne latere Nalezing, dankbaar gebruik van te maken.
V.