Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
A A N T E E K E AT I jf G E N.
EERSTEN BUNDEL.
1. Het Ludungnum iu de kt. brief vau blz. 175 schijnt
cenc fout van den afschrijver, die Ludi-magutnm (nam.
Willem de Volder {GnapJiemy) had moeten lezen.
2. De beide tot dc Ballingen betrekkelijke Stukken blz.
227— 232, en het daarop volgende Geuzenloon, zijn ten
onrechte op het jaar 1567 geraakt; men verplaatse ze op
bladz. 354 cn vcrv., na dc ficderen over Egmoiit en Hoornc
cn voor het Klaaglied der verdreven Kristenen.
3. Het onderschrift Weest die gij zijt (blz. 348) is de
zinspreuk van den Schrijver des Bclegs van Leiden, J. Erui-
ticrs.
4. Het K^'ijgslied van A. Dz. Vos op blz. 356 brengt
men wellicht beter reeds tot de laatste helft van het jaar
1566. Wij lezen althans in het vonnis van den ongeluk-
kigen dichter, dat hij in dien tijd „ met zijn eygen handt
geschreven ende by hem gehadt heeft een oproerich referein
ofte rondeel." Zie dc Sententiën van Aiba, blz. 387.