Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ XVIII —
.Bladz.
liet Testament vau den oorlogli, gediclit vau
den Tijd, {BibL Thys.)............ 389.
Dubbelzinnige rijmen , achter den Echo, ofte
Galm van de tegenw. Vredehandelinghe, door
een Liefhebher des Vaderl. vryheyds, 1607-
{Bihl. Thys.)..................391.
Boeren-Litany en Andwoord der soldaten.
Boeren - Litanie ofte Machte der Kempen^
sehe Landlieden over de ellenden van deze
lanckduerighe Nederl. oorloghe^ 1608 [Bihl.
Thys.)................... 395, 396.
De Spaansche onderhandelaars, Pasquille faict
ä Anversy Ié mois de Mars, 1608 {Bihl. Thys.
in afschrift)................... 398.
Bestandswaarschuwing, achter de Verhlaringhe
van een Monnickscap, hare cracht, macht^
deucht, ende virtuyten. Middelburgh, 1609.
{Bihl Thys.).................. 399.
De Gezanten in Antwerpen, Triumphante ende
Blijde Incomste h. Antwerpen vande Amhassa'
deurs, enz. t' Hantw. 1609. (Bibl. Thys.). . 400.
Het Bestand, 1. Cort verhael van 't Bestant,
enz. Thantw. 1609. (Bihl. Thys.)......403.
2. H. S. der borg. boekerij......... 408.
3. Los blad vau den Tijd (Bihl Thys.) . . 409.
4. (Krijgers klacht) H. S. der borg. boe-
kerij. ...................412.
5. (Krijgers afscheid), achter het Epita-
phium ende klachdicht over den doot van
de rechtv., welgeleerde, ende wijdtverm.
Ned. oorloghe, 1609. (Bibl Thys.) . . . 414.
6. WellecoU'dicht van het Bestandt, achter
het Codicille van de Ned. oorloghe. . . 415.
7. Uit Hoofts Gedichten, lï.......416.