Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— XVII —
Blada.
de leschTymngen, eude tsamenkomstcu der lloll.
Cameren van de Redenrijckers, linnen Leyden
geschiedt, den 'i(iMey 159G. (Maats, vau Ned.
Letterk.)....................335.
1597 eu 1598. Albertus' klacht en jammer, 1. en 3.
Uichten van den ïijd, (Bibl. Thijs.) . . . 338, 341.
2. Geuseliedtboeck............... 338.
De zeven landbeheerdcrs , aid.......... 343.
1599. De krijg in den Bommelerwaard, aid....... 347.
J 000. Bréauté cn Lekkerbeelje, aid........... 349.
Het gulden jaar, aid...............351.
De slag bij Nieuwpoort,'!. en 2., aid. . . . 353, 355.
De zwarte galei, aid.............. . 358.
1001—1C04. Beleg van Oostende, 1. aid.......301.
2. Keferein van den Tijd, {Bibl. Dune., in
afschrift).................... 303.
Geuzenlust, achter Een tSamensprekinge van
tweepersonagien, te weten Polytiek Verstant
ende Partialen Sin, enz. 1602. {Bill. Thys.) 365.
De Spaansche galejen, aid........... 367.
Jammer der Infante, aid............ 308.
Brabant en Vlaanderen in nood, Emi seker
claghen, dwelck Bralant ende Vlaenderen
teghen makanderen doen , enz. {Bill. Thys.) 370.
Sluis, Een nieu Victorie-liedt van eijn, Prino.
ExceU., enz. {Bibl. üvnc.).......... 373.
1606. Spinola's krijgsgeluk , Pasquil van den Tijd,
{Bibl. Thys.).................. 377.
1007. Heemskerk, 1. Geuseliedthoeck.......... 378.
2. Viatorieliedt op den, Scheepsstrijt, enz.
{Bill. Thys.)...............381.
1007—1009. Pater Neyen, achter het Codicille van
de ISederl. Oorloghe {Bibl. Thys.) ...... 387.
Het achtmaandig bestand, achter de Bóeren-
Litanie , zio beneden.............. 387.
Bestands-liedckeu, liet eerste nieu dicht, enz.
Amst. 1007. {Bill. Thys.)........... 388.