Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ XVI —
.Bladz.
Gents beklag na de overgave, gedicht van den
Tijd, in de Bihl. Thys............. 292.
1585. Antwerpen, 1. uit het Geuseliedthoeck. .... 225.
2. Parma in Antw., uit de Chron. (in ïï. S.)
van N. de Weert.............. 296.
Nederlander en Spaujaart in gesprek, achter
Een oorloochsche Tragedie ende ware heschry^
vinghe des invals der Spaegniaerden, enz.
{Bibl. Thys.)................. 296.
1586 cn 1587. Leicester, 1. Zinnebeeldig gedicht van
den Tijd; Utrecht, 1586. {Bihl. Thys.) . . . 297.
2.. Corte verklaringhe van die verthoninge op
den Incoomst van zijnder Excell. h. Alck- .
maer; anno 1587. {Bibl. Thys.) .... 299.
1587 en 1588. Een schraal en een voordeelig jaar, uit
de Chroijnk van N, de Weert.......... 300.
Maurits, uit het Geuseliedthoeck.........301.
De onoverwinnelijke Vloot, aid......... 302.
1589. De Bergverkoopers , aid............. 306.
1590. Breda verrast, aid................ 309.
1591. Maurits' kaatsspel, 1. aid............314.
2. aid.......................318.
3. (Loflied over Zutphen cn Deventer), aid, . 321.
Parma*s klaaglied. Discours van het beBach dat
den F rince van F ar ma doet, enz. Ter Gouwe,
z.j. {Bihl. Thys.)................322.
1592. Steenwijk belegerd, 1. cn 2. achter Een historiael
Gesangh, inhoudende de victoriën welcke God
heeft gegheven Mijn Heeren de Gen. Staten enz.,
'sGrav.1593. {Bihl. Thys.)....... 324, 325.
1593. Gecrtruideubcrg genomen, Geuseliedthoeck. . . 326.
1594. Ernst van Oostenrijk, uit Een schoon Dialogus
tusschen Belgica ende Hope van Peys, tracte*
rende ter eeren van den Hooggheb. Doorl. Ihorst
Ernesto i Thantw. 1594. {Bihl. Thys.) .... 330.
1596. Tocht naar Cadix, Geuseliedthoeck........ 332.
Geen vrede met Spanje, uit Ben Lusthof van
Rhetorica, waerinne verhaelgedaen tcordt van