Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IK —
clcs eersten bundels betreft, verwijzen wij op dc laatste
woorden der Voorrede voor de Nederlanden onder Filips II:
„ thans, nu ieder onzer, welker godsdienstige richting hij
moge toegedaan zijn, het zedelijke recht op vrije belijdenis
en ontwikkeling van godsdienst erkent of erkennen moet;
thans kunnen.wij op dien vroegerén strijd, met achting wel
van den lofwaardigen ijver, van waar hij uitging, met dank-
baarheid voor de vrijheidszuchten, die hij droeg, maar met
erkenning en verwerping tevens der bekrompenheid van zin,
die alleen hem mogelijk maakte, en die hem steeds kentce-
kende, terugzien." Wie zich zulken standpunt niet mocht
durven toekennen, houde zich tc voren gewaarschuwd, en
leze deze GcscMcdzangen niet.