Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 22 —
[Gedurende den wapenstilstand, die, met twecdcrlei ver-
lenging, van Okt. 1297 tot 6 Jan. 1300 Wijt cenige vera-
deming schenken moest, had koning Eduard van Engeland,
reeds „perÜdus" en „regi Erancorum ncxn socialus ami-
corum", maar nog in schijn met AYijt verbonden, met een
klein aantal troepen de winterkwartieren in Gent betrokken.
Zijne soldaten, het werkelooze leven moede, begonnen de
stad te plunderen, maar werden door de burgers wakker te
keer gegaan, en, naar den bovcnstaanden zang, voor hun
euvelmoed hard gestraft
„ï)ic van Gent, (siende) dat dye Inghelschen soe veie
crachts deden ende braken der lieder huysen, en begonsten
te rooven sommighevan den poorters; die van Gent maeck-
ten onderlinge een grote vcrgaderinge van volcke- ende
ghinglien bi nachte van herberghe te herberghc, ende men
slouch die Inghelschen alle doot; nauwe cn liet men den
conine wech gaen, ende den prinche van Waels, sijn sone,
met scer lettel Inghelschen, dieweleke voeren te lughelandt-
waert met groter vreesen." (Die excellente Cronike van
Ylaenderen fol. xlij.)]
1501.
Bisschop Willem van Utrecht.
O pastor egregie, nobilis ^Martine,
Die cur dormis hodic, enm minus divinae
Gentes et perlidae eobunpnam cortinae
Destruunt ecclesiae?
Quondam alicnis fons dictaris gratiae.
Nunc tuis egenis spes negatur veniae.
Mortis cantilenis;
Quis mme jure spallitur coetu clericorum.
Nam flos spirans tollitur pratis honestonmi.
Dum "Wilhelmus pellitnr fcne ad coeli chorum.
[AYillem eindde zijn krijgslustig leven in den strijd tegen
de Henegouwers en Hollanders, wegens Wijt van Avenues'
verheffing in dc heerlijkheid van Amstei, zonder zijne voorken-
aiis geschied, in den slag aan de Hoogewoerd, 4: July 1301.]