Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 39Jr
Alva's cprstc boctpsciliii,
Vcrmaiedyt is uer ende tijt,
Dat ick int Nederlant oyt ben ghecomen;
Dat my de inqiüsici, sonder schromen,
Oyt heeft vercoren, dat my nu wel spijt,
O ick, onsalighe, meynde subijt,
tLant gheheel tot mijnen profijt te winnen;
Maer ick ben aider menschen herten quijt,
Crijch ick geen troost, so verlies ick mijn sinnen.
Al heb ick veel onnoosel bioets vertreen,
Gebraut, gedoot, geworcht, ende gehanghen;
Veel edelen, jae graven, int verstranjjhen
Gebracht, en s' lants previlegy met een
Tc niet gedaen, en veel maechdckens-reen
Tot schaud gebracht, en oock d'orden der staten
Gantschlijck veracht; — dit deed mij vreese geen,
Had ick den thiendcn penninck naghelaten.
Dees Elamingos, dees Lutrianen onvroet,
Cond' ick onder mijn tyrannije plaghen ,
Al had ick al die vromen dootgiieslaghen,
Niemant en rebelleerde mijn ghemoet;
Tot haerder schande, en al haer gebroet,
Mosten sy onder d' inquisici beven,
Een enghel was ick voor haer ooghen soet; —
Nu een duyvel, niemant en gunt my t' leven.
Vervloect moet zijn die dach ende die nacht,
Datmen in Eughelandt mijn gheldt heeft ghehouwen ^ !
Dit heeft dat quaet altemalen gebrouwen.
Dat ick haer Mammon moest roeren onsacht;
tBcderven haers lants hadden sy geen acht,
So lang ick haer byden vleespot liet blijven,
Maer nu ick haer Mammon aenroer met cracht.
Willen sy my wt die landen verdrijven.
l Vijf spaansche schepen, met geld voor Alva geladen, waien in
Peitsmouth Linuengeloopen , waar Elizabeth het voor zich nam.