Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -393 —
1572.
Gentgeh Vader-Onze.
[„Den 15«" (Maert) vond men aen de Iioeken der Stra-
ten dezcr stad (Gent) aengeplakt pasquillen, tot laster van
den hertog, dewelke onbermliertig is tegen zijnen even-
naesten cn niets wilt vergeven, die de arme lieden ook
hun brood en nooddruft onttrekt; men maekte ook i:laem.-
sche gedichten, bij dewelke men God den Vader bad, dat
hij toch de landen zou verlossen van zulken duivelscheti
vader die ie Bruesel icoont, wiens naam vervloeid zij, ende
wiens rijck niemand en begeert." (de Kempenaer, l^laem-
aclie Kronijk of Dagregister van 15G6—1585. bladz. 101.)]
Heische duvel, die tot Bruyssel sijt.
Uwen naem ende faem sy vermaledijt,
U rijck vergae sonder respijt.
Want heeft geduyrt te langen tijt.
Uwen wille sal niet gewerden,
Noch in hemel noch op erden;
Ghy beneempt ons huyden ons dagelicx broot,
Wijlf ende kynderen liebben tgroote noot;
Ghy cn vergeeft niemant sijn schuit,
AVant ghy met haet ende nijt sijt vervult;
Gy cn laet niemant ongeterapteert,
Alle die landen ghy perturbccrt.
O Hcmelschen vader, die in den hemel sijt,
Maeckt ons dosen heischen duvel quijt,
»Met synen bloedigcn, valschen raet,
Daer hy meede handelt alle quaet,
Ende sijn spaens chrijchsvolk allcgaer,
'tWclck leeft of sy des duvels waer.
Amen.