Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -392 —
Hy wil dat rcrcoopeu hooglie en dier,
Maer ten sal liein niet ghebeuren.
Zijn gasten, die hy voor vrienden hielt,.
Die hadde hy gcerne met listen verduit,
Soo 'tdaer wel heeft ghebleken;
Hy hadde geeme zijn beurse ghevult,
Het thiende bier wilde hy haer ontreken \J
Die gasten maeckten soo groot gheluyt,
Zy smeten den weert ter deuren uyt.
Met zijn volck quam hy int sneven;
Zy seyden: pact uyt, ghy vreemden guyt,.
Wy hebben sulcx noyt ghegheven,
Soo menich borgher heeft dit verstaen,
Zy en wilden niet meer te biere gaen,
Haer ghelt sal hem nu faelen;
Hy is met zijn groote huyshuere belaen,
Hoe dat hy die sal betaclen.
Als ghy met vreuchden u ghelt verteert,
Gaet liever tot den besten weert 2,
Buyten d' oosterpoort in de werelt ghepresen
Daer vindy bereyt wat ghy begheert,
En daer wil elck mcnschc wesen.
Buyten de noord-poort op dit termijn,
Daer woont een vrouken, hups en fijn
Inde roose over een waterken wijden.
Men drinckter goetkoop bier en wijn,
tVolk coemter aen allen zijden.
Neemt oorlof doch van dit bedict,
Als hy u meer te gast outbiet,
W^ilt van u ghelt niet wijeken;
"Want den arbeydt van u handen, siet.
Die soude liy gheerne strijeken.
1 Den licndeu pciinin».
2 Oranje. 3 Koningin Eiizabelb. 4 vaa York.