Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -391 —
Eu wiitcr nict meer tc bierc gacn,
Men sieter veel boosheydt ghescliicden.
üm tappen was hy eens wei bcdoclit,
Scer neerstich heeft hy een huys ghesocht,
tAntwerpen is hy ghecomen,
Zijn damhert heeft hy mede ghebrocht,
Daer hceft hy een huys veruomen.
Den weert int gulden vhes i ydoon.
Boven al de tappers voerde hy dc croon,
Zijn bert saehmen afbreken.
Om meer te tappen was hem verbooa,
En dat damhert isser wtghestekeu.
Noch twee notabele weerden - vroet.
Die daer bewoonden haer eyghen goet,
Sy tapten tot haerder vromen,
Haer berden smeet hy ouder de voet.
Met ziju volck is hy in haer huys ghecomen.
Om vechten waeren sy stracks bereyt,
Die twee weerden hebben sy neder gheleyt^,
tVolck was beroert met hoppen;
Den waert int gulden vlies vooraeyt
Neerstich saclnnent ontloopen
Deu waert in den roo leeuw ^ vermaert
Was met zijn volck bycenvergaert,
Maer hy was oock liaest verdreven;
Elck was vau desen waert vervaert,
;Maer dry tappers zijn daer ghcbleven.
Den weert int gulden vlies, met sin,
AVoout met den weert iu de dry leliën g in,
Zy hebben haer huys vol kuechten;
Twee tappers iu een huys, tis onmin,
Men sietse dick kijven en vechten
Den vreemden weert int dambart hier.
Die hceft nu omme doen roepen zijn bier,
Eer dat hem bcgonst t' ontsueren,
l Oranje. 2 F.graout en Iloorne.
3 Zie hoven bladz. 348. 4 Zie boveu bladx. '312.
5 tirederode. G Frankrijk.
7 Toespeling op hel oozekcro vua den frauschcn bijstand.