Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3S9 —
1S71.
Vrome wenschen.
Om svolcks sondea wil God het laat veel rechters goeft,
Want sy iu woelden haren schepper vergheten,
Eu een moetwillioh prince, die by zijn voorvechters leeft,
Is slandts bederfenis, cornet na zijn vermeten;
Maer eenen vreedsamen, wijs in alle secreten,
Is dlaudts wel vaert, want elck wort verhoort als de vryc.
Hoewel hy zijnen raet heeft, ooek self wilt welen,
Hoe men dlandt sal regeren duer goye polecije;
Het bleeck aen Tullius, die Roomcn, in zijnen tije.
Beter, subiecter, ende in vuerspoet coest houwen.
Dan Nero oft Sillam deê, met hun tyrannije,
En al duer justicie, met een goet betrouwen;
tis waer, men vin ter nu wey uich, dwelek ons mach rouwen,
Maer Godt kan versien, hoewel elck na den tijt fel aert,
Hy ist, die sconincks herte kan iu vreden bouwen.
Want een wijs, vreedsaem Heere is des landts welvaert.
Een wijs, vreedsaem Heere slaet selve ziju sake vuere,
Daer slandts welvaert aen hangt, dwelek hy hout vuer tbcste.
Niet als Appius; al wou hy met wrake duere,
Hy moeste Valerium ghehoor gheven in dlesfe;
Kedeu beweecht meer, dan tgewelt met al de reste.
En van veel onschuldich bloets groyen veel vyanden.
Dit sach Scipio wel in, dies hy, in elck gheweste,
Meer victoriën had, met zijn wijse verstanden.
Dan al zijn voorzaten, met hun blocdighe handen;
In weynich daghen heeft hij met zijn duecht vcrcreghcn,
Daer Hoornen thien jaer om street, en weeck met schänden;
Sijn wtspraeck cost zijn partije alsoo bewcghen.
Dat sy naer selfs scult kenden; dies hy, onversweghen,
Beleeft antwoorden: my woudert, dat ghij rebel waert,
Ghij weet dat wy ons woordt houwen, tot peys gheuegeu,
Waut een wijs, vreedsaem Heere is des landts welvaert.
Hy is slandts welvaert, soomen acn Joseph mercken mocht,
Doen Egiptcn in vre, ziju wijshcit was onderdaen;