Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— S&8 —
Vrome bede.
O Heer, wilt u erbarmen.
Over 'tauchten ende kermen.
Van ons armen eenpaer;
Want wy zijn in groot lijden;
O Heer, wilt ons bevrijden,
Wt dees benautheyt swaer!
O Heer, wilt van ons weeren.
Die den tienden penniuc begeeren,
Die tlandt regeeren fel.
End u volck overlasten,
Ontslaet ons deser gasten.
End van soo groot ghequcL
Haer hooft, dat is Duc de Alve,
Dc paus, die staet hem halve;
'Om tlandt berooven onsoet,
Leggheu sy listighe laghen;
O Heer, wiltse verlaghen.
Dit snoot spaensche ghebroet!
Sijn dit niet fraey ghesellen,
Sy nemen wol en vellen,
Al van ons schaepkens slecht,
Die lancks den dijeke loopen; —
O Heer, laetse becoopen
Seven dobbel haer oiurecht!
Ghy segt, o Heer van allen,
Dat Babel is ghevallen;
Coemt, maeckt u woorden waer;
Laet nu den slach ghebeuren.
Dat Babyion sal treuren,
Met zijn valsche dienaer!
O Heere, Godt almaehtich,
U woorden zijn waerachtich,
Soo Joannes schrijft openbaer:
Dat haren val sal comen
In een ure, dan salmen roemen
Uwer woorden voorwaer!