Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 384 —
Neem in dane dit gesang, o Gods ghemoentc bang,
Mijn broeders in den Heere!
lek hoop God sal eerlang helpen vry wt bedwang
Ons, iils zijn kindren teere.
Ghy predieanten net, zwijeht niet, door gheen belet.
Bout op Gods kerke sehoone;
U mont sy een trompet, om te leeren Gods wet.
Zoo erijeht ghy slevens eroone.
Alva's Pardon.
(Juny.)
O weerelt listieh, liellijek int oorboren,
Hoe brengdy te voren den simplen u loosheyt,
Ghy belooft vrede, iut eynde wordet toren,
"Wacrt mooglijc d' wtvereoren souden worden verleyt;
O Due dAlba, sulck stricken giiy bercyt,
Omdat gy sout vernielen de welvaert onser zielen,
Maer tis tc vergeefs dat ghy alsulcx verbreyt.
Op u Pardon wy niet en achten.
Want tis al verradery,
Een ander wy van Godt verwachten, '
Christus heeft ous ghemaeckt al vry;
Op hem alleen betrouwen wy,
Hy sal ons verlossen van alle gewelt; —
Op u Pardon wy niet cn achten,
Want het voor Godt niet en geit.
Ons coninck is een coninck, groot van weerden,
Van hemel en eerden, en ooe van Israël:
Der prmcen Prins, een vorst cloee int volhcerdeu,
Wat hy wil aenvcerden, volbrencht hy liaest en snel,
Hy is der heyden Heylant, diet al gemaect heeft wel,
Na zijn welbehagen; wie soudt dacr vertsagen,
Om hem t' aenbidden, als wy zijn int gequel ? —
Gods ghenade staet altijt open,
't Verloren schaep heeft hy ghehaelt,