Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -379 —
Kocpt vast tot den Heere, zijnen toren sal dalen; —
i\l loopt den eloot, wie weet hoe dat hy eynden sal? —
Al ist dat Pharao Godts volck beswaert noch.
Omdat sy niet en souden loven zijnen hooghen name ,
Älist dat Joram tconincs-sact niet en spaert, och!
l&A noch ghewroken worden hem tot quader laiiie;
Al doet Jeroboam zijn nacvolgcrs, tot grooter blaiue, ^
Verachten en verbieden Godts wettelijcke bocckcn; *
Al doet Saul, met gevcysde beloefte vreedtsame,
David, om tc dooden, wederroepen eu soecken;
Al meyndt Balaam Godts volck te vervloeckeu,
bijuen esel is wijscre, hy waerschoudt hein zijn bederven;
Al jaechtmen, om Baal, Gods propheten iu hoeckcn;
Al doet Achab Naboth, met valsch ghetuych sterven.
Um zijnen wijngaert tc hebben, jac have en erven,
Weet certeyn dat Godt dit voorstel noch scheynden sal;
IJaer bidt voer desulcke, dat zij genade verwerven; —
Al loopt den cloot, wie weet hoe dat hy eynden sal? —
Al gaen nu overal Assweri mandaten wrcet.
Tegen tvolck des Heeren, jae meest iu allen landen ,
Duer Hamans quaet aenbrenghen, cn doet vucl staten leet;
Al bcliecht hyse nu en scelt vrienden vuer viauden,
Godt die des eonincx herte alleen heeft in handen,
Öal Mardochcum uoeh eens brenghen in zijn presentie.
Ai blijft hy nu buyten de poorte; al deese schandeu
Öal Hester noch al versueten met haer eloquentie;
Al soeckt Triphon menich verradelijck inventie,
Om al die edel Maehabecn te brenghen ter doot,
Al roept Balack den Madiaen tot adsistentie;
Al macckt Antiochus zijn sweerdt van bloede root,
Öoo dat heel Jerusalem is in benauthe^i; groot;
Al is meest elck nu bedruckt inder aleyuden dal,
Bctrout: Godt vertroest cle zijne inden mcesten noot;
Al loopt den cloot, wie weet hoe hy eynden sal? —
Al ist dat Judas* borse nu veel te doene heeft,
0.11 douuosci l;!oet tc coopen, jae laudeu cn steden;
Al ist Volo met I.iivi nu >uo iut iaysücac iecu^,
Dat Pilatus, moet tvouiiis geven, soiidei' rce!it en reden.
Over den ouscaluighcn Chiistuui ende ziju leden;