Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -377 —
Vcel spcckcn i braclit hy met, om die tu maken vet,
Madamme heeft zijn eomstc vernomen,
Sy lieeft, met haesten net, hem in haer plaets geset
Zy is al met de proye gaen strijeken 3,
Want sy dacht eensaem, of 'tden Duc dAlf vcrnacm
Dat haren schat daer sou moeten verblijven,
liet wacr haer onbequaem, en ooc een groote blaem.
Den Ducdalba, die heeft gheboden,
Dat men de beelden al ras weer oprechten sal.
En dienen of eeren zijn vreemde goden.
Van gout of silver smal, also Papou beval.
Des princen sone, den graef van Bueren,
Deed hy, al sonder vaer^ wt Loven halen daer, ^
En deed hem te scheep na Spaengien vueren.
Hier quam mt opcnbaer zijn tyrannijc zwaer.
Den Egmont, die wert ontboden te hove,
Hy leyde oock ter stee den graaf van Hoornc mee 5 :
Zy werden gevangen, niet tharen lovc ,
Want elck na rechter zeê, zijn huychelrije deê.
Hier wert nu waer de prophecije.
Die de prince eloeck hem sey te Willebrocck, ®
Dat hij hem selfs sou brengen in int lijen.
Als hij deed int versoec H verbond al in den hoec.
Men sach haest beyde graven ontlijven,
Oock Straelen ' Backerzeel ®, ja dat sonder appccl.
De Batenborchsche 8 clocck vau bedrijve,
Oock al vernielen heel Edelen een groot deel
Het zijn te recht niet dan Alfsche voeren,
Die hy daer noch bedrijft, en hem Gouverneur sclu'ijft.
1 Spaausche soldaten.
2 Zeer vrye voorstelling; dc hertogin was alles behalve gesticht over
hare vervanging door Alva.
3 Eene beschuldiging tegen ïlargarelha die niet gegrond schijnt tc zgo.
4 Zie rfd Nederlanden onder Fili//s II bladz.59.
5 Zie, over de verradei lijke waarmede vooral Uoorne door Alva beje-
gend en naar Brns.sel gelokt vrerd, de Nederlanden onder filips II bl. 288.
6 Zie boven bladz. 353.
7 Anthony van Stralen , burgemeester van Antwerpen , in Sept< 1367
op last van Alva gevangen genomen, cn iu Juuy 1368 oulhoofd.
8 Zie boven bladz. 350.