Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -376 —
Het papegayken, loos vau natueren, i
Die zwoer, met eenen eet, alsulex te wreken wreet;
Haer rijck en soude niet lange dueren,
Hy wou liaer maken reet als Geusen gaen gekleet.
Hy ginck ras metten Paus doen te raede,
Maecte Duc dAlf geraeyn generael-capiteyn,
Om 't Nederlant te straffen met onghenade.
Beloofde hem, seer reyn, daer Heer te zijn alleyn.
Dit is den adel gecomen ter ooren.
Veel vielen xant verbond, bysouder den Egmont, 2
Hy liet de predicatie verstoren,
Eu, daer de kercke stont, men haest ecn galge vont.
Veel die te voren al Geuzen waren, 3
Die sach men doen, seer saen, drayen als de weerhacu,
Zy ginghen haer onschnlt, Madam verclaren,
Zy hoorde haer vermaen en lietse vry al gaen.
Oproer en twist was doen voor handen,
Want de gemeente vry woudender blijven by,
Dat Panna belooft had de Nederlanden,
Dat om 't gheloove blij sou zijn gheen Tyrannij.
Zy meyndent wel met gewelt te houden,
Oock den guichelaer ^ snel, met al zijn Apen-spel,
tScheen hijt van harten oock willen souden,
Maer 't was den ouden rel, hy deed d'ander gequel;
Had hy te voren Papou in hacte,
Hy mengde hem welras met hen op tselfde pas,
Hy meende het sou hem wesen bate,
Maer eerteyne ten was; alsdoen Papou ghenas.
De prince ®, die is wt het lant ghereden,
Met hem is oock beducht ontallick volck ghevlucht;
Gods woort wert er weer met voeten ghetreden,
In stéden en ghchucht, na Jan Papous genucht.
Den Duc d'Alba is int lant ghecomen,
1 De dichter schrijft met zijne geuze-tijdgcnooten alle het land grie-
vende maatregelen, die alleen van A.lva en Filips uitgiogen, aau Gran>
veile toe.
2 Zie bovt'n bladz. 352.
3 /in boven bladz 334.
4 Volgens eene latere ïeziug ren MnrleArn ("apen-naam^; naar't schijnt
vordt flr Egmont of Hoorne (zie de volgende bladz.^ mee bedoeld.
5 Oranje; lie bovca blad«. 312.