Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -374 —
Dees is met wol noch melck te vreen,
Hy wil de sehaepkens villen.
Ziju buyck is onversadelijck,
Bloed- ea ghelt-dorstich stadehjek.
Als die, met wreedeu moede,
sLandts ghelt verquist, verradehjck
Aen conincklicken bloede.
Verdient dan sulek, u huerlinck fel,
Den tienden penninck niet seer wel.
Om 'tNederland te schinden? —
Gheeft ghy hem die, soo maeckt ghy snel.
Den band, om u te binden.
O Nederlandt, ghy zijt bclaen.
Doodt ende leven voor u staen:
Dient den tyran van Spangiën,
Of volgt, om licm te wedei'stacn.
Den prinee van Orangiën,
Hdpt den herder, die voor u strijdt.
Of helpt den wolf, die u verbijt,
Weest niet meer neutraUsten;
Verbijt den tyran, tis lui den tijt.
Met ai zijn t^i'annistcn.
O^iwc'kkin^.
^ladaiii de Parma die is geleghcn,
In het Ncderlant, bysonder in I5rabant,
Ea heeft daer ccn papegayken gecrcgen,
tWelc haer na zijn hant geset hceft, seer vailliaut;
Dat is dc eardinail Grauvcllc,
Die, door haar mandact, gesondcn heeft 't placcact.
Dat men niet meer Gods woort vei'ielle,
Dc vcrbem*te staet, om tc branden tjuact
tis den lant-raet ter ooren gheeomen i,
Wouden, wt goeder aert, tlaut niet hebben beswaert,
l De diebter is zeer algemeen ia zijue voorstelliDgeo; met den land-
raad bedoelt hij waarscb^ulijk Oranjes partij in den raad van state, eu
dicht daarbij aan deie bel conti act'' der gcutc-cdclen toe*