Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -373 —
Als Inj, vol noot, Sal, naeckt cn bloot,
Voor üodcs oordeel schuldig staoii,
Onduldig gacn. Verwesen totten dood.
Die boos is groeit een wijl scer wel,
Doch 't eynde staet te vreesen ;
Siet, Lucifer quam in de hel,
Door sijn hovaerdich wesen;
Daer 't volk sich al Aen spicglen sal,
Indien sc soeken goeden spoot,
Want hoogcn moet Komt altijt voor don val.
Ue tiende |iciiniii$;.
Helpt nu u selfs, soo helpt u Godt,
Wt der tyrannen bandt eu slot,
Uenaude Nederlanden!
Ghy draecht den bast al om u strot,
llept ilucks u vrome handen.
De spaensche hooehmoet, vals eu boos,
Sant u een beudcl goddeloos,
Om u godloos te maecken,
Gods woort rooft hy door menschen-gloos,
En wilt u 't ghelt ontscliaecken.
So neemt hy elck sijn hoochste goct :
Die 't woort, dor zielen voedtsel soet,
Om draf niet willen derven,
Bekopent met haer roode bloedt,
Off moeten nacckt gaen zwerven.
Maer die zijn hart op Mammon stelt,
Moet oock ontbeercn 'tlieve ghelt,
Ziju Godt, zijn vleesch betrouwen : —
Hy cyscht den tienden mot ghowelt,
]Jiet gheeft, sal niét behouwen.
Want gheeft men dick van tienen een,
Daer blijft ten losten éen of gheen;
Wol mach den herder stillen,