Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -371 —
Weest my ghedienstich alle gader,
tiheeii ander neven my en aeht.
Maeeken doet u beelden met hoopen,
Van gout, silver, ende van steen ,
Bewijst haer eer, wilt beévaert loopen,
Wilt niet aenbidden Godt alleen.
Wilt mijnen naem in weerden houwen,
Oft anders naeekt u vyer en zweert,
AI vloeekt ghy Gods naem sonder flouwen,
tls cen kleyn saeek, glieen stralfens wcert.
Ses daghen is te veel om wercken,
Dus heb ick vierdagheu ghemaeckt,
Om my te eeren in mijn kereken,
Want al mijn volck daer meest na haeckt.
Vader eu moeder wilt versaeokcn .
Om in mijn reHgië te gaen,
Tot groot ghemack suit ghy gheraeeken,
Met wijff noch kindren zijn belaen.
Soo ghy doodtflach of hoererijen ,
Valscheyt en dieverij bedrijft,
Sucht niet, van als kan ick u vrijen.
Midts datter van u veêren blijft.
Hebt ghy vervoordert te begheeren
Ws naesten huys, wijff, ofte goedt,
Brenght gheldt, ick sal u absolvcercu,
Want 't gheldt alle misdaden boet.
O mensche, siet hoe goedertieren
Mijn wet is, end onsorghelyck,
Zoo wie hem daernae wil regieren ,
Zal salich zijn , ghelijek als ick.
Alva cn ile Paus.
(21 Maart.)
[„Hier na quam tot Brussel een legaet van den paus
Pius V, cn bracht brieven van den Paus aan den hertog