Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -370 —
Dees drie ghesusters bleven by Gods leer.
Tot der doot, sonder versagen;
Betken van Maldegem hielt tot den endt.
Met Sijnken van Geidere, ongesehent;
Dus sullen sy ten selven stonden.
Als Christus, haer bruydegom soet,
Henlieden sal eomen te ghemoet.
Als rey^e maeehden zyn bevonden.
Gniüiame van Dale, met eloeeken moet,
Hceft, om der waerheyt, zijn leven
Verlaten, en oock ghestort zijn bloedt.
Dus wordt hy van Godt verheven;
Hy en vreesde sweert noch gloet.
Dus loefde hy den Heere goet.
En sal, tot zijnder vrommen,
Dat rijcke der hemelen fijn,
Li ecuwicheyt, besittende zijn.
Een ceuwighe vreucht niet om sommen.
Int jaer van di-iëntsestieh, wel bevroet:
Dierick Lambrechts, jonck van dagen,
Streedt voor 't geloove wel ghemoet,
Tot der doot, sondcr versagen;
Christiaen van Wettece wilde oock mee.
Met Antonijn de Wala na de stee;
Dus sullen sy hebben te loone
Cleederen wit en reyn.
Al met Gods uitvercoren ghemeyn,
Daer toe des levens croona
De tien geborten dos aarrtsehen «ods.
Heft op u hooft, steeckt op u ooren,
Ghy volck, willich ende bereyt.
Om die stemme des Paus te hooren,
In als te doen dat hy u zeyt:
lek ben, sprecet hy, u aertschen vader,
Godts stadthouder met volle macht.