Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19
1297,
Fillps van Frankrijk cn Wijt van Vlaanderen.
[Twee gedicllien, waarvan liet een eenoorlogs- het ander
een zede-zang, omtrent den droevigeu afloop van Vlaau-
derens strijd metFilips denSehoone, die in het eerste door
eenvlaamseh hart beschreven en betreurd, maar niet lioj)e-
loos geacht, in het tweede stichtclyk: en zedelijk betracht
en tot geestelijke leering aangewend wordt.]
Si tu vis scire, quo tempore Erancia dire
Non pareens irae, Elandrciises eepit inire,
Hic potes audire, versuque sequeuti require. .
Mille trecentenis annis, tribus inde retractis.
In juvenum mense, pars utraque cingitur ense.
Et mcmor olfensae parat ad cerlamina gens se.
Hex intrat eomitis terris, ad bella periiis
Pluribus accitis. Sic incipit alea litis;
Insula* firmatur, obsessa fit ut capiatur.
Ipsa rcluetatur, tandcmque fame superatur,
Ourtraeumque datur inimicis, et spoliatur;
Comene turbatur, gladiatur, et incineratur;
Eurnis Üammatur, iibi sexus nierque necatur;
Hic milesdictus J. de Gavera, fuit ictus;
Qui, prius invictus, Rolandi gessit amict,us.
Elandria vastatur et pars sua magna crematur.
Prugis vallatur et rex in ea dominatur;
Dam restauratur comitique suo revocatur;
Pars ibi mactatur, pars autem fune ligatur;
Undique pugnatur, passim Bellona vagatur;
Erancia laetatur, de fine tamcn du])ita1.ur;
Sors cito mutatur, qui risit heri, laerimatur,
Quique premebatur in vespere, mane levatur.
Si rex Anglorum sese non opposuisset,
llegi Erancorum modo Elandria succubuisset,
Et Gandense forum nisi primitus obtinuisset.
Vis inimicorum eomitem terra pepulisset. —
Hex! qui cuneta regis, et super sidéra degis.
Vires exlcgis Erancorum comprime regis.