Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 369 —
Om 't ghctuygenisse Cliristi soet,
tWelck sy Êelcden met ootmoet
Tot der doot sonder verflouwen.
Haer fundament alleen
Was Christus, de verworpen steen;
Alleen op hem stont liaer betrouwen,
r- Ik moet u claghen. Heer, mynen noot:
Hoe lang salmen dit noch hooren,
Dat men, rontsom Jerusalem, doot
En stort het bloet van d' uitvercoren ?
De lichamen uwer knechten excellent,
Sijn den vogelen en dieren, alsnu present,
Ai tot een spyse gegeven;
So wie vant quaet aflaet,
Ende doet na Christus raet.
Die moet alle mans roof wesen.
Hoe jammerlick worden sy vermoort,
Die Gods woort recht beleven!
Een gaepspel van der werelt verstoort,
Sijn sy alhier bcneven;
Ecu ycgclyex verworpsel mee,
Somen nu siet in alle steê,
Alsmen wel mach vermonden,
Haer leven, lijf, en goet
Was voor den name Cluristi soet,
Ghelijek als dese nu zijn bevonden.
Vrymoedich, cloeck en excellent.
Heeft Peter van Maldcgen, al voren,
Sijn geloof beleden voor de heeren bleut,
l^Iet Peter van Male, sonder stooren,
En daer toe ooek Jacques Bostijn,
Met Lowys Alaerts, cloeck en fijn,
Sy streden voor des Heeren name,
Nu rusten sy onder den outaer,
So Joannes tuycht openbaer.
Met witte cleedcren bequame.
Vijnken en Goudeken dc Jonckheer,
Met Janueken, jonck van dagen,
24