Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 367 —
In liaren boosen moct,
Hacr handen niet en wasschen
In mijn onsohuldich bloet.
Als David moeste vluchten
Voor Saul den tyran,
Zoo heb ick moeten suehtcn
Met menich edelman;
Maer Godt hceft hem verheven,
Verlost wt aller uoot,
Eon coninckrijck ghegheven
In Israel, seer groot.
tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt, mijn Heer, dat soetj
Daer na so doct verlangheii
Mijn vorstelick ghemoet;
Dat is, dat ick mach sterven
Met ecren, iu liet velt.
Een eewich rijck verwerven,
Als een ghetrouwe helt.
SJiet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet.
Dan datmen siet verarmen
Des coruncks lauden goet.
Dat u de Spaengiaerts erencken,
O , edel Neerlandt soet!
Als iek daer aen ghedeneke,
Mijn edel hert, dat bloet.
Als een prius, opghesetcn.
Met mynes heyres cracht.
Van den tyran vermeten
Heb iek den slach verwacht,
Die, by Maestricht begraven.
Bevreesde mijn ghewelt; —
Mijn ruyters sachmen draven
Seer moedich door dat velt.
Soo het den wil des Heeren
Op die tijt had gheweest.
Had iek gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest:
I