Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -366 —
Dat iek sal wederkeeren
In mijnen reyimcnt.
ï^ijdt u mijn ondersaten,
Die oprecht zijn van aert.
God zal n niet verlaten
Al zijt ghij nu beswaert;
Die vroom begheert te leven,
Bidt Godt, nacht ende dach ,
Dat hy my cracht wil gheven,
Dat iek u helpen mach.
I^ijf en goet al te samen.
Heb iek u niet verschoont.
Mijn broeders, hooch van namen.
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adollf is ghebleven
In Vrieslandt, in den slach,
Sijn siel, in 't eeuwieh leven.
Verwacht den jongsten dach.
Edel- en Hooch-gheboren,
Van Keyserlieken Stam,
Een Vorst des Rijcks vercoreu,
Als een vroom christen-man.
Voor Godes woort ghepreescn.
Heb iek, vrij, onversaeeht,
Als ecn helt sondcr vreesen.
Mijn edel bloet ghewaecht.
Mijn schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil iek bonwen,
Verlaet my nemmermeer;
Dat iek doch vroom mach blijven,
U dienaer taller stondt.
Die tyranny verdrijven.
Die my mijn hert doorwondt.
Van al die my beswaren.
En mijn vcrvolghers zijn.
Mijn Godt! wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet vcrrasschen