Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -365 —
Dat Hij dat ons wil vergheven.
Tot beeteringhe van onsen leven.
En die dit liedeken heeft gedicht.
Dat es ccn rnyter van hcrtsen licht.
Van hertsen es hij milden.
Nacht en dach soo es hij ghereed.
Al hy dye beste gliilden.
H'illielfiiiis.
[ Dit bekende, eenvoudige en treffende lied werd waarschiju-
lijkin het laatst van 1568 of den aanvang vanl569, doorEiUpa
van Marnix, gemaakt; de redenen, die het aau dezen als
dichter doen toeschriiven, vindt men wijdloopig bij Schotel,
Gedachten over het JFilk van Nass. 1834, beknoptelijk en nog
nader aangedrongen bij Broes , Filips van Marnix II. 1.
bl. ]82vv. — „Eerst voor troostlied gezongen, werd het,
van de eerstvolgende jaren aan, opwekkingslied en krijgs-
marsch" (Broes). Men zong het oorspronkelijk op de wijs
van Charles, een lied op Karei V, in het oorspronkelijk
duitsch uitgegeven in Görres' Altteutsche Volles* u. Meister^
lieder S. 279.]
Wilhelmus van Nassouwe,
Ben ick van Duytschcn bloet.
Den vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doedt.
Een prince van ürangiön
Ben ick vrij onverveert,
Den conhick van Hispaengicu
Heb ick altijt ghcëcrt.
In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht.
Daarom ben ick verdreven.
Om landt, om luyd' ghebracht
Maer Godt zal my regeren
Ais ecn goet instrument,