Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -362 —
III.
(Luik.)
Ende wie wilt hoeren een nieuwe Hedt,
Dat int jaer acht en tsestich is ghescied.
Dat sal ic u gaen verclaren,
Hoe dat den prinee van Orange,
Voer Luydick is ghevaren.
Den prinee hegheerde eenen heyr §eer groet,
Hondert dnsent sonne-crooneu van goude root.
Dat men hem die soude scencken,
Dan soude dat lant van Luyck in vrede zijn.
Sonder jinant van hun te krencken i.
Den bischop van Luyck, op corten tijt,
Antworde den prinee seer spijtelijck:
Daer en es gheen ghelt voorhanden,
Dan cruyt ende loet om den prinee (koen),
Te drijven wtten landen.
Doen quam 2 den prinee met groote ghewelt,
Sestien dusent perden in 'tplatte velt,
Ende veertich vcendckens kncchtcn.
En meynde, met groote subtylicheit
Die Luyekeneers te bevechten.
Den prinee sochte, duer groote list.
Die borgers van Luyck te bringen in twist,
Opdat hij mocht erlanghen,
Die stadt cryghen te synen wille.
Om de borghers allen te hanghen.
Die gheestelijckheyt dreyehde hij zeere
Leevendich te kerven, verstaet dees leere,
Die borghers sou men al worghen,
1 écrivit 00 Okt. uit Tongeren) à Groélbeek pour — io som-
mer de lui faire compter ,, la somme de 100,000 écus au soleil, prompte
Ttient et sans aucun délai" le menaçaut eu cas de refus de tirer vengeance
du „ toîlet outraige que lui et les siens avoient receu du prélat." " {^Corr,
de Guill. le Tac. 111. p. vm et 24).
2 BIj zljn terugkomst namelijk, deu 3eu N'ov., nadat hij op nieuw deu
doortocht door dc slad gevraagd , cu daarop weder eene weigeiing ont-
vangea had.