Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 18 —
Die eedele grave sat op siiii pacrt
Uit iageu waeiidi riden,
Hi sette twe suster-kiadcrcii
Kcftcns siiiire sideu.
1297.
Slag bij Irooiicn
Dujseiit drie hondert doe men sAeeff,
Eude drie daer nocli aen bleeff,
Yoer den vierden dach St. Geertruyt,
HeyligejiifFron, Godes bruyt.
Doe viett alhier te voren.
Dat die van Vroon den strijt verloren.
[„ Joncheer Jan ï en hadde nyet lange in Hollant geweest,
hy en warts te rade dat hy een reyse ten Vriese doen
woude, alsoo die weder omgegaen waren nae haer oude ge-
woonte, sedert dat grave Florys, zijn vader, van lyve ter
doot gebrocht wort; ende bcsatede hem daertegen, ende
quam mit grote menichto van volck t'Alcmaer, ende giuck
leggen met zijnen volcke te Vronen op den (ïeest ----
Die A^'riesen en- toefden nyet lange, zy en versochten desen
jongen Grave, daer hy mit zijnen volcke stont gescheert.
Daer geviele een groot geclas van Avapcn eude van slagen
die daer gingen. Daer gehengede God dat die Hollanders
ende Zeelanders der Vriesen sloegen omtrent vier dusent,
behalven dat vlicnde volc, dat hier ende daer geslagen
wort."]
1 Graaf Jan I.