Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— -337 —
De paus ou papisten, wrcet boven schreven,
Ghy paus en papisten, soect nu aüaet.
Aliaet, in tijts noch, Gods woort te krenckcn,
Aflaet, in tijts noch, u godloos spei:
Aiiaet in tijts, och wilt u bedencken,
Aflaet in tijts, en valt God niet rebel.
tZwaert is gctrocken, certeyn Gods wraec naect,,
tZwaert is getroeken, so Joannes schrijft;
tZwaert is getroeken, Apocalypsis maect naect,
tZwacrt is getroeken, ghy wert nu ontlijft.
tOntschuldich bloet, dL.t ghy hebt vergoten,
tOntschuldich bloet roept over u wracck:
tOntschuldich bloet en heeft u uiet verdroten,
tOnschuldich bloet dronct gy metten draeck.
U vleyschen arm, daerop gy betroude,
U vleyschen arm bezwijckt u nu:
U vleyschen arm, die u huys boude,
U vlcysehcn arm wijckt van u schu.
Prince, der princeliekcr Geusen prince,
Prinslijck, met u geest, haer doch regeert:
Prinslijck u eer drijvende, aldus bemintse,
Prinslijck u rijck wordt alsdan vermeert.
De Prins vau Oranje in 't veld.
[,,La saison était déjà hicu avancée lorsque le
prince d'Orange eut réuni ses forces : ce fut
seulement dans la nuit du 5 au 0 Octobre
qi^'il passa la Meuse." Gachard/ Corresp,
de Guill, le Tac. III. p. V.]
I.
De prins van Orangiën is te velde gecomen,
Vive le Geus !
Ghy papen als apen, ghy meucht wel schromen,
Bedeekt u neus;
Door den prhice, spijt alle papisten,
Wy blijven Geus.