Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 354 —
Geveynst spraek Due dA!f ua zyu oude pieghen,
Een prins te zijn, sou ick u gevangen houwen? —
tls ver van mijn, 't mocht my namaels berouwen.
Egmont, die troek na huys scer wel gemoet,
Corts wert hy weder ten hove ontboden,
Daer wert hy ghevanghen met Hoorne goet,
Zy haddent beyde tsamen wel ontvloden;
Zy zijn te Ghent ghevoert al opt Gasteel,
En daer bewaert al vande spaenschc Joden,
Dit creech te deel Egmont, door zijn afvallen,
Dat hy t' morceel smaeckt bitterder als gallen.
Neghen maenden, weynich min ofte mcer,
Den vijfden Juny, t' Brussel inder stede,
Sachmen selireyen menich huysghesin teer.
Over die dood van Egmont, Hoorne mede;
Zy storven beyde dien dach vdor den noen;
Egmont ghcbruycte d' afgodische i zede,
Dacr lach hy doen, die twist hier had bedreven,
Maer Hoorne koen onschuldich liet zijn leven.
Neemt hier exempel, out, jonck, eleyn en groot,
Hoe dat hy hem ghebroeht heeft int verseeren,
Hy, die door giericlieyt verkoos de doot,
Ende verliet onachtsaem d* wech des Heeren,
Acnvaerdendc den Antichrist scer snoot;
Dus, wie ghy zijt, wijckt niet van Godes leeren,
Zijt niet ghosint, als Egmont onghestadieh,
Die soo verblint was; — Heer, zijt hem ghenadich !
1 d. i.roomsche; Martinus van Riethoven, de bisschop van Yperen,
^ond hem bij.
Klaaglied der vordrevcn Kristenen.
Als wy acnde rivieren oostwaert saten.
Zijnde ghcdachtich, hoe gants is verlaten,
Uwes , o Zion, buys int Nederlant,
Daer hebben wy moeten met groote schant,
Onse lofsangh' cn onse psalmen hanghen
Aeuden pyuappelboom, met grooter pranghen.